Γιατί τα Social Media είναι MUST για την επιχείρηση σου;

Είναι, πλέον, κοινώς γνωστό ότι τα Social Media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) – στις μέρες μας – είναι MUST επιλογή για την προώθηση υπηρεσιών ή προϊόντων της επιχείρησης σου. Αναμφισβήτητα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους ξοδεύεται σ’ αυτά, καλύπτοντας ανάγκες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Μέσω της κοινωνικής τους διάδρασης με άλλους χρήστες,

Why Correct Graphic Design Is Important For Social Media?

It is no secret that social media is a hugely powerful tool if you are looking for a way to market your business. However, what you might not realize, is that you need to make sure that you use it the right way and that it is as effective as possible.

One thing that you are going to need to consider when it comes to getting social media right is graphic design,

Being busy VS being happy!

Lead: Do you have the time to live in the moment or are you too busy worrying about the next moment?

You have a goal, you want something in particular, and suddenly the thing you want has nothing to do with what you are doing at that particular moment. That has happened to me many times,

Launch of FeminaPlus

Nicosia-Cyprus/27-9-2019/PR/FeminaPlus – Tonight FeminaPlus organization hosted its official grand launch event to raise awareness about women’s empowerment and raise much-needed funds for Hope for Children Charity Organization.

FeminaPlus  was born many years ago as an idea, but became an official organization over a year ago. Its partnered up and is supported by a strong successful team : Divergent Entertaiment -UK,

FeminaPlus officially launches its operations in Cyprus.

FeminaPlus officially launches its operations in Cyprus. This will be announced during an event, which is to take place at the Royal Hall in Nicosia on 27 September 2019.

In the frame of the event the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), will present the EBRD Women in Business Programme and other planned activities in partnership with FeminaPlus.

Sex: When do you go for it?

Lead: Sexual contact is an amazing weapon that can turn against you if you don’t treat it with respect and care!

There’s no proven “perfect moment” to go ahead and have sex with someone you want to have a relationship with, but one thing is certain: You should generally avoid having sex too soon,

How to… order Mr Right!  

Lead: It’s extremely important to have a fairly good idea of the kind of person we want our perfect match to be—otherwise, this person will never come!

You enter your favorite coffee shop. The barista asks you what you would like, and you answer “coffee.” The barista looks puzzled because coffee isn’t really a sufficient answer.

12